ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΡΑΝΙΟΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ


Με σκοπό την παροχή πληρέστερων υπηρεσιών στους ασθενείς με κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες (χειλεο-γναθο-υπερωϊο-σχιστίες, ημιπροσωπική μικροσωμία, σύνδρομα, κτλ.) που θεραπεύονται στο Εργαστήριο Ορθοδοντικής λειτουργεί ξεχωριστή κλινική.

Οι ασθενείς αυτοί, που θεραπεύονται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, θα επισκέπτονται την Κλινική Ορθοδοντικής μόνο Τετάρτη και κατά τις ώρες 11:00 – 14:00.

Η παραπομπή του ασθενή ή η πρόσκληση για γνωμάτευση (consultation) από συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων που είναι απαραίτητες για την καλύτερη αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων των ασθενών, πραγματοποιείται μόνο έπειτα από έγκριση του μέλους Δ.Ε.Π. του Εργαστηρίου Ορθοδοντικής που είναι υπεύθυνο για την θεραπεία του συγκεκριμένου ασθενή.

Στην Κλινική Κρανιοπροσωπικών Ανωμαλιών υπεύθυνη από το Εργαστήριο Ορθοδοντικής του Α.Π.Θ. είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, κα. Ιουλία Ιωαννίδου-Μαραθιώτου.

Καθηγητής Μόσχος Α. Παπαδόπουλος

Διευθυντής Εργαστηρίου