Εξωτερικά Ιατρεία

Πρόσληψη για Θεραπεία Ασθενών


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ


 

Αγαπητοί γονείς και ασθενείς,

 

Με την επιστολή αυτή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τον σκοπό της εξέτασης στα εξωτερικά ιατρεία του Εργαστηρίου μας και τον τρόπο λειτουργίας τους.

 

Βασικός σκοπός της εξέτασης των ατόμων που προσέρχονται στην κλινική των εξωτερικών ιατρείων είναι η ενημέρωση των γονέων και των ασθενών για το ορθοδοντικό τους πρόβλημα και η παροχή συμβουλών ενημερωτικού χαρακτήρα. Συγχρόνως γίνεται καταγραφή σύντομου ιατρικού, οδοντιατρικού και ορθοδοντικού ιστορικού με σκοπό την πιθανή επιλογή κάποιων ασθενών, για θεραπεία στην κλινική μας.

 

Επειδή ο αριθμός των ασθενών που εξετάζονται είναι πολύ μεγαλύτερος από τον αριθμό των ασθενών που μπορούν να θεραπευθούν, γίνεται επιλογή με τα ακόλουθα κριτήρια.

1. τις εκπαιδευτικές ανάγκες των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών φοιτητών,

2. τις ερευνητικές ανάγκες του Εργαστηρίου Ορθοδοντικής και

3. την οικονομική και κοινωνική κατάσταση των οικογενειών των ασθενών.

 

Η εξέταση των ατόμων που προσέρχονται στα εξωτερικά ιατρεία γίνεται από το επιστημονικό προσωπικό του Εργαστηρίου της Ορθοδοντικής του Α.Π.Θ. ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ, το οποίο δίδεται από την γραμματεία του Εργαστηρίου της Ορθοδοντικής στον αριθμό 2310-999557 από Δευτέρα έως Παρασκευή τις ώρες 08.00-10.00 π.μ. .

 

Συνήθης ημέρα λειτουργίας των εξωτερικών ιατρείων είναι η Τετάρτη, παρόλο που η λειτουργία τους μπορεί να πραγματοποιηθεί και κάποιες άλλες ημέρες.

 

Η εξέταση στα εξωτερικά ιατρεία έχει οικονομική επιβάρυνση 5 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται πριν την εξέταση στην Οικονομική Επιμελητεία που βρίσκεται στο ισόγειο της Οδοντιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.

 

Η εξέταση των ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία δεν ενέχει καμία υποχρέωση του Εργαστηρίου Ορθοδοντικής για θεραπεία.

 

Οι ασθενείς που επιλέγονται για θεραπεία ειδοποιούνται τηλεφωνικά ή γραπτά σε χρονικό διάστημα 3 μηνών περίπου μετά την εξέτασή τους. Οι ασθενείς που δεν έχουν επιλεγεί για θεραπεία δεν ειδοποιούνται.

 

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και την συνεργασία σας.

 

Καθηγητής Μ. Α. Παπαδόπουλος

Διευθυντής Εργαστηρίου