Νέα του Εργαστηρίου


ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΕΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (NEBEOP)

  

  

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ορθοδοντικής του Οδοντιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ. μετά από αίτηση που υπέβαλε τον Ιούνιο 2012 ο τότε Διευθυντής του Καθηγητής Αθανάσιος Ε. Αθανασίου, αξιολογήθηκε με επιτυχία τον Νοέμβριο 2013 με Διευθυντή του Εργαστηρίου Ορθοδοντικής τον Καθηγητή Μόσχο Α. Παπαδόπουλο από το Network of Erasmus Based European Orthodontic Programmes (NEBEOP).

Κατά τη διάρκεια του πρόσφατου ετήσιου συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ορθοδοντικής Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούνιο στη Βαρσοβία, αποφασίσθηκε σε σχετική συνεδρίαση ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ορθοδοντικής του Οδοντιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ. ικανοποιεί όλες τις σχετικές προϋποθέσεις του δικτύου και του απονεμήθηκε ο τίτλος του «πλήρους μέλους».

Το Network of Erasmus Based European Orthodontic Programmes (NEBEOP) είναι ένα δίκτυο Ευρωπαϊκών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Ορθοδοντικής που λειτουργούν σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, πληρούν όμως τις υψηλές προδιαγραφές σχετικά με την δομή και περιεχόμενό τους σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές του Προγράμματος Erasmus της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρωταρχικό μέλημα του NEBEOP είναι η ποιοτική μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Ορθοδοντική και η προαγωγή της στις χώρες της Ευρώπης. Τα πλήρη μέλη του δικτύου είναι περιορισμένα σε αριθμό και μπορούν να γίνουν, μετά από ενδελεχή και επιτόπια αξιολόγηση, μεταπτυχιακά προγράμματα που λειτουργούν σύμφωνα με τις ως άνω προδιαγραφές.

Η απονομή του τίτλου αυτού πιστοποιεί σε διεθνές επίπεδο την ποιότητα της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης που παρέχεται από το Εργαστήριο Ορθοδοντικής Α.Π.Θ. και αντανακλά τις μακροχρόνιες και επίπονες προσπάθειες των μελών Δ.Ε.Π. του, αλλά και των φοιτητών που συμμετέχουν στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

 


Κάντε κλικ εδώ για να δείτε το σχετικό πιστοποιητικό.