Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών


 

 


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ


 

Ενημερωτικό φύλλο μαθήματος Ζ' & Η' Εξαμήνου 2015-2016

 

Ενημερωτικό φύλλο μαθήματος Θ' & I' Εξαμήνου 2015-2016

 

 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ


 

Ζ' Εξάμηνο

 

Παραδόσεις επί της ύλης του βιβλίου

 

Η' Εξάμηνο

 

Εργαστηριακές ασκήσεις με αντικείμενο την κατασκευή επιλεγμένων ορθοδοντικών συσκευών

 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ Ζ' ΚΑΙ Η' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
 

Η διδακτέα ύλη στο Ζ’ και Η’ εξάμηνο περιλαμβάνει τα εξής κεφάλαια του συγγράμματος: Mitchell L. Εισαγωγή στην Ορθοδοντική. Αθήνα: Οδοντιατρικές Εκδόσεις Μπονισέλ, 2013.

 

Κεφάλαιο 1. Tεκμηρίωση της ορθοδοντικής
Κεφάλαιο 2. Aιτιολογία και ταξινόμηση των συγκλεισιακών προβλημάτων
Κεφάλαιο 3. Διαχείριση της αναπτυσσόμενης οδοντοφυΐας
Κεφάλαιο 4. Κρανιοπροσωπική αύξηση, κυτταρική βάση της μετακίνησης των δοντιών και στήριξη
Κεφάλαιο 5. Ορθοδοντική αξιολόγηση
Κεφάλαιο 6. Κεφαλομετρική ακτινογραφία
Κεφάλαιο 7. Σχεδιασμός θεραπείας
Κεφάλαιο 8. Συγκλεισιακά προβλήματα Τάξης Ι
Κεφάλαιο 17. Κινητές συσκευές
Κεφάλαιο 18. Ακίνητες συσκευές

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Αναλυτικό Πρόγραμμα ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 (σε μορφή PDF).

[Θα χρειαστείτε το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader (version 4.0 ή νεώτερη) για να δείτε ή να εκτυπώσετε το αρχείο. Κάντε κλικ εδώ για να εγκαταστήσετε το Acrobat Reader ]

 Θ' Εξάμηνο

1) Φροντιστηριακή άσκηση των φοιτητών με θέματα προληπτικής ορθοδοντικής και άλλα που ενδιαφέρουν τον γενικό οδοντίατρο

2) Κλινική άσκηση των φοιτητών με την παρακολούθηση ασθενών με διάφορες απλές και σύνθετες οδοντικές ή οδοντογναθικές ανωμαλίες των οποίων η θεραπεία γίνεται στην Κλινική Ορθοδοντικής


Ι' Εξάμηνο

1) Φροντιστηριακή άσκηση των φοιτητών με θέματα προληπτικής ορθοδοντικής και άλλα που ενδιαφέρουν τον γενικό οδοντίατρο

2) Κλινική άσκηση των φοιτητών με την παρακολούθηση ασθενών με διάφορες απλές και σύνθετες οδοντικές ή οδοντογναθικές ανωμαλίες των οποίων η θεραπεία γίνεται στην Κλινική Ορθοδοντική

 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ Θ' ΚΑΙ Ι' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

Η διδακτέα ύλη στο Θ' και Ι' εξάμηνο περιλαμβάνει τα κεφάλαια 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 ,22 και 23 του συγγράμματος: Mitchell L. Εισαγωγή στην Ορθοδοντική. Αθήνα: Οδοντιατρικές Εκδόσεις Μπονισέλ, 2013:

Κεφάλαιο 9. Συγκλεισιακά προβλήματα Τάξης ΙΙ,Κατηγορίας 1
Κεφάλαιο 10. Συγκλεισιακά προβλήματα Τάξης ΙΙ,Κατηγορίας 2
Κεφάλαιο 11. Συγκλεισιακά προβλήματα Τάξης ΙΙΙ
Κεφάλαιο 12. Πρόσθια χασμοδοντία και οπίσθια χασμοδοντία
Κεφάλαιο 13. Σταυροειδείς συγκλείσεις
Κεφάλαιο 14. Κυνόδοντες
Κεφάλαιο 15. Σχεδιάζοντας τη στήριξη
Κεφάλαιο 16. Συγκράτηση
Κεφάλαιο 19. Λειτουργικές συσκευές
Κεφάλαιο 20. Ορθοδοντική ενηλίκων
Κεφάλαιο 21. Ορθοδοντική και ορθογναθική χειρουργική

Κεφάλαιο 22. Χειλεο-υπερωιο-σχιστίες και άλλες κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες
Κεφάλαιο 23. Ορθοδοντικές πρώτες βοήθειες

 

Η διδακτέα ύλη στο Ι' εξάμηνο περιλαμβάνει τo κεφάλαιo 11 του συγγράμματος: Ιωαννίδου-Μαραθιώτου Ι, Παπαδόπουλος ΜΑ, Παπαδόπουλος ΝΑ. Χειλεο-γναθο-υπερωιοσχιστίες: Διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση. Αθήνα: Οδοντιατρικές Εκδόσεις Μπονισέλ, 2013:
Κεφάλαιο 11. Ορθοδοντικές θεραπευτικές διαδικασίες σε ασθενείς με σχιστίες της στοματογναθικής περιοχής

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Αναλυτικό Πρόγραμμα ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 (σε μορφή PDF).

[Θα χρειαστείτε το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader (version 4.0 ή νεώτερη) για να δείτε ή να εκτυπώσετε το αρχείο. Κάντε κλικ εδώ για να εγκαταστήσετε το Acrobat Reader ]